tx-course

LẬP TRÌNH WEB HTML/CSS – CƠ BẢN

LẬP TRÌNH WEB HTML/CSS – CƠ BẢN

Học viên sẽ học gì?

Khóa học “LẬP TRÌNH WEB HTML/CSS CƠ BẢN”  sẽ giúp học viên bước đầu hiểu được một một website được cấu tạo và hoạt động như thế nào. Sau khóa học học viên biết cách dùng ngôn ngữ HTML/CSS để bốcục và tạo được một trang web cơ bản.

Yêu cầu

 • Độ tuổi: từ 8 tuổi
 • Có máy tính kết nối internet và webcam

Thành quả đạt được sau khóa học

 • Hiểu được cơ chế hoạt động của một trang web
 • Hiểu và sử dụng được ngôn ngữ HTML/CSS để bố cục tạo một trang web cơ bản

Nội dung khóa học

 • Buổi 1: Giới thiệu về lập trình web
 • Buổi 2: Cấu trúc trang web HTML
 • Buổi 3: Các thẻ thành phần HTML phổ biến (Part 1)
 • Buổi 4: Các thẻ thành phần HTML phổ biến (Part 2)
 • Buổi 5: HTML Project
 • Buổi 6: CSS, CSS Selector
 • Buổi 7: Box model
 • Buổi 8: CSS Display & Positioning
 • Buổi 9: CSS Color & Typography
 • Buổi 10: CSS Grid layout
 • Buổi 11: Final Project
 • Buổi 12: Final Project

Phương thức học và học phí

 • Phương thức học: học trực tuyến 1 thầy kèm 1 trò
 • Thời gian mỗi buổi học: 60 phút/buổi
 • Học phí: 220,000/buổi

Course Info

Course Start Date 02/01/2021
Course Cost 2,640,000 VND

Course Teacher

Social Share

Advertisement