THẦY NGUYỄN NGỌC ĐỈNH

ICT Teacher

Trình độ

  • Cử nhân Công nghệ phần mềm
  • Chương trình MBA rút gọn (Mini-MBA)

Kinh nghiệm

  • 10 năm trong ngày công nghệ phần mềm
  • 4 năm làm quản lý dự án phần mềm (Project Manager)
  • 3 năm làm quản lý phát triển phẩn mềm (Unit Manager)
  • 5 năm giảng dạy về lập trình tại các trung tâm tin học
  • Hơn 4 năm tham gia đào tạo tại trường Đại học trực tuyến FUNiX

Với kinh nghiệm giảng dạy và kèm cặp nhiều đối tượng học viên từ trẻ em đến học sinh, sinh viên và cả người đi làm, hiện tại thầy Đỉnh đang tham gia giảng dạy cùng Leo và theo đuổi lĩnh vực quản lý phát triển phần mềm.