Robotics Chuyên Nghiệp

ROBOTICS - CHUYÊN NGHIỆP

Bé sẽ học gì?

Khóa học ROBOTICS CHUYÊN NGHIỆP sẽ trang bị cho học viên cách xây dựng một dự án hoàn chỉnh có thể áp dụng vào thực tế, cũng như cách làm việc nhóm và bảo vệ dự án trước hội đồng chuyên môn.

Yêu cầu

 • Độ tuổi: từ 10 tuổi
 • Có máy tính kết nối internet và webcam
 • Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows hoặc MacOS
 • Bộ KIT LeoTech
 • LCD 1602
 • Bơm chìm
 • Sensor DHT11
 • Học viên đã hoàn thành khóa ROBOTICS NÂNG CAO

Thành quả đạt được sau khóa học

Hiểu và chế tạo được hệ thống tưới cây thông minh dựa vào nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí, có thể áp dụng vào thực tế.

Nội dung khóa học

 • Buổi 1: Nhắc lại về Arduino và các kiến thức ở khóa trước
 • Buổi 2: Giới thiệu pinout trên Arduino
 • Buổi 3: Project điều khiển đèn LED on board
 • Buổi 4: Project điều khiển máy bơm chìm
 • Buổi 5: Project điều khiển máy bơm chìm
 • Buổi 6: Project LCD
 • Buổi 7: Project LCD
 • Buổi 8: Project DHT11
 • Buổi 9: Project DHT11
 • Buổi 10: Project hệ thống tưới cây thông minh dựa vào nhiệt độ môi trường
 • Buổi 11: Bài tập cuối khóa
 • Buổi 12: Bảo vệ bài tập cuối khóa

Phương thức học và học phí

 • Phương thức học: học trực tuyến 1 thầy kèm 1 trò
 • Thời gian mỗi buổi học: 60 phút/buổi
 • Học phí: 220,000/buổi

Các khóa học tiếp theo dành cho các bé

Khoa Học Máy Tính

Lập Trình Với Scratch - Cơ Bản

Lập Trình Với Scratch - Nâng Cao