Robotics Cơ Bản

ROBOTICS - CƠ BẢN

Bé sẽ học gì?

Khóa học ROBOTICS CƠ BẢN

Tiếp nối chương trình lập trình với Scratch, học viên sẽ tiếp tục sử dụng ngôn ngữ lập trình này và mở rộng kiến thức về phần cứng bao gồm board mạch Arduino, các sensor, cách máy tính giao tiếp với phần cứng thông qua cổng COM.

Yêu cầu

 • Độ tuổi: từ 8 tuổi
 • Có máy tính kết nối internet và webcam
 • Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows hoặc MacOS
 • Bộ KIT LeoTech
 • Học viên đã hoàn thành khóa SCRATCH CƠ BẢN và khóa SCRATCH NÂNG CAO

Thành quả đạt được sau khóa học

 • Học viên có hiểu biết về Arduino và các sensor cơ bản để do nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, relay bật tắt thiết bị.
 • Có thể tự xây dựng một phần của ngôi nhà thông minh.

Nội dung khóa học

 • Buổi 1: Nhắc lại về Scratch, làm quen với mBlock IDE để lập trình Arduino
 • Buổi 2: Giới thiệu LEO Plugin hỗ trợ lập trình trên mBlock IDE
 • Buổi 3: Giới thiệu bộ KIT LEOTech
 • Buổi 4: Board mạch Arduino và các lưu ý an toàn kỹ thuật điện
 • Buổi 5: Các chân trên board mạch Arduino và đèn LED built-in
 • Buổi 6: Viết chương trình điều khiển đèn LED trên board mạch Arduino
 • Buổi 7: Giới thiệu các loại sensor và ứng dụng thực tế
 • Buổi 8: Cảm biến ánh sáng: Đọc dữ liệu bằng Arduino
 • Buổi 9: Relay: Điểu khiển relay
 • Buổi 10: Kết hợp Arduino, cảm biến ánh sáng và relay để điểu đèn tự động
 • Buổi 11: Bài tập cuối khóa
 • Buổi 12: Bảo vệ bài tập cuối khóa

Phương thức học và học phí

 • Phương thức học: học trực tuyến 1 thầy kèm 1 trò
 • Thời gian mỗi buổi học: 60 phút/buổi
 • Học phí: 220,000/buổi

Các khóa học tiếp theo dành cho các bé​

Robotics - Nâng Cao

Robotics - Chuyên Nghiệp

Khoa Học Máy Tính