Thiết Kế Nâng Cao

THIẾT KẾ - NÂNG CAO

Bé sẽ học gì?

Khóa học THIẾT KẾ – NÂNG CAO sẽ trang bị cho các em cái nhìn tổng quát về ngành thiết kế ứng dụng trên điện thoại di động. Các em sẽ hiểu được những ứng dụng mà mình đang sử dụng trên điện thoại di động thông minh đã được phát triển và thiết kế như thế nào. 

Yêu cầu

 • Độ tuổi: từ 8 tuổi
 • Có máy tính kết nối internet và webcam
 • Máy tính có hệ điều hành Win10 và cài ứng dụng Adobe XD

Thành quả đạt được sau khóa học

Sau khóa học này các em có thể tự thiết kế ứng dụng trên điện thoại di động theo một cách chuyên nghiệp 

Nội dung khóa học

 • Buổi 1: Tổng quan về thiết kế ứng dụng , các khái niệm cơ bản trong thiết kế ứng dụng ( UI / UX )
 • Buổi 2: Làm quen phần mềm thiết kế Adobe XD
 • Buổi 3: Công cụ  Retangle , Eclipse , Polygon 
 • Buổi 4: Công cụ Line , Pen
 • Buổi 5: Artboard ,Text và Zoom
 • Buổi 6: Cách sử dụng Material ( Icon , Transparent Image )
 • Buổi 7: Thiết kế màn hình Welcome & Login screen bằng Adobe XD
 • Buổi 8: Thiết kế màn hình Register & Forgot password bằng Adobe XD
 • Buổi 9: Thiết kế màn hình Home bằng Adobe XD
 • Buổi 10: Thiết kế màn hình Detail bằng Adobe XD
 • Buổi 11: Sử dụng Mockup có sẵn từ Adobe XD Resource
 • Buổi 12: Thực hành kết thúc môn học

Phương thức học và học phí

 • Phương thức học: học trực tuyến 1 thầy kèm 1 trò
 • Thời gian mỗi buổi học: 60 phút/buổi
 • Học phí: 220,000/buổi

Các khóa học tiếp theo dành cho các bé

Robotics - Cơ Bản

Robotics - Nâng Cao

Robotics - Chuyên Nghiệp