Khoa Học Máy Tính

GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC MÁY TÍNH

Bé sẽ học gì?

Khóa học GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC MÁY TÍNH sẽ giúp các em hiểu được cách hoạt động của máy tính, internet và các cơ sở lý thuyết cơ bản trong tư duy máy tính, tư duy logic và tư duy lập trình. Từ đó giúp các em có nền tảng vững chắc trong việc học một ngôn ngữ lập trình để tạo ra các sản phẩm phần mềm sau này.

Yêu cầu

 • Độ tuổi: từ 8 tuổi
 • Có máy tính kết nối internet và webcam

Thành quả đạt được sau khóa học

 • Nắm được cấu tạo và và hiểu được cách máy tính và internet hoạt động
 • Hiểu được khái niệm khoa học máy tinh
 • Hiểu về khái niệm về công dân số và biết cách sử dụng internet an toàn
 • Nắm được một số khái niệm cơ bản trong nguyên lý lập trình:
  • Tính tuần tự
  • Vòng lặp
  • Sự kiện
  • Điều kiện
  • Hàm
  • Biến
 • Làm quen với ngôn ngữ lập trình kéo thả SCRATCH

Nội dung khóa học

 • Buổi 1: Khoa học máy tính là gì?
 • Buổi 2: Máy tính và cách hoạt động của máy tính
 • Buổi 3: Mạng Internet và cách hoạt động của internet
 • Buổi 4: Công dân số và sử dụng internet an toàn
 • Buổi 5: REPEAT
 • Buổi 6: IF ELSE
 • Buổi 7: Algorithm
 • Buổi 8: Function
 • Buổi 9: Thực hành code
 • Buổi 10: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình
 • Buổi 11: Khám phá ngôn ngữ Scratch (ngày 1)
 • Buổi 12: Khám phá ngôn ngữ Scratch (ngày 2)

Phương thức học và học phí

 • Phương thức học: học trực tuyến 1 thầy kèm 1 trò
 • Thời gian mỗi buổi học: 60 phút/buổi
 • Học phí: 220,000/buổi


ĐĂNG KÍ HỌC

Các khóa học tiếp theo dành cho các bé

Lập Trình Với Scratch – Cơ BảnXEM KHÓA HỌC

Lập Trình Với Scratch – Nâng CaoXEM KHÓA HỌC

Thiết Kế Đồ Hoạ – Cơ BảnXEM KHÓA HỌC